• MG 0412ap

donderdag 27 april 2017

ORANJEMARKT vanaf 2018 in 't City

We heten Oranjemarkt Veldhoven vanaf 2018 van harte welkom in 't City.

De Veldhovense Oranjemarkt verhuist in 2018 naar het Citycentrum. Aanleiding voor de verhuizing is naast de groei van het evenement ook de continuïteit. Hiermee gaat de vervlochtenheid met Severinus verloren, maar blijft het evenement voor Veldhoven behouden. De winkeliers in het Citycentrum willen een aparte evenementenstichting gaan opzetten.

Het bestuur van de Oranjemarkt zocht een locatie die goed bereikbaar is, waar voldoende parkeergelegenheid is en waar ook bij regen het evenement door kan gaan. Het Citycentrum kan al deze faciliteiten bieden. 

Hieronder een woordje namens het bestuur van Oranjemarkt Veldhoven:

Met pijn in ons hart gaan we de Berkt verlaten.

Na 25 jaar Oranjemarkt, waarvan 19 jaar in de wijk de Berkt hebben we als bestuur besloten om de Oranjemarkt per 2018 te verplaatsen naar een nieuwe plek, met een nieuwe organisatie, een nieuwe frisse start…

Jammer dat we dat mooie evenement, op die mooie locatie in Veldhoven, in samenwerking met Severinus niet door kunnen zetten in de huidige vorm.

Een moeilijke keuze, niet van de ene op de andere dag, maar na een lange tijd van voorbereiding en overleggen met diverse betrokkenen: Severinus, Gemeente, oud-bestuursleden, diverse vrijwilligers. Uiteindelijk kwamen we uit op twee alternatieven: stoppen of doorgaan in het Citycentrum. Stoppen was natuurlijk de makkelijkste keuze, maar…

Wij als huidig bestuur gaan per 2018 stoppen, maar gelukkig hebben we in samenwerking met de Winkeliersvereniging van het Citycentrum een nieuwe, jonge en enthousiaste opvolging gevonden, die bereid is om onze formule over te nemen: een laagdrempelig familie-evenement, Van, Voor en Door Veldhoven.

Waarom we niet meer door konden gaan op de huidige voet in onze wijk de Berkt hangt samen met vele factoren. Minder vrijwilligers, geen opvolging in het bestuur, een steeds groter wordend evenement, strengere veiligheidsregels, lastige infrastructuur (parkeren, bereikbaarheid), minder subsidie, minder sponsoren, maar ook het slechte weer in de afgelopen twee jaren, maken het voor ons kleine groepje vrijwilligers steeds moeilijker om ons concept vast te houden.

Daarom zijn we blij dat we de organisatie over kunnen dragen naar een plek die (naar onze mening en die van de Gemeente) beter kan voldoen aan de wensen van en eisen aan dit evenement. Niet alleen op korte termijn, maar ook in de toekomst. Natuurlijk gaan we het evenement niet zomaar loslaten. Als bestuur zullen we er alles aan doen om de overgang naar het Citcentrum in 2018 zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij zullen dan ook de benodigde ondersteuning bieden als bestuur om dit voor elkaar te krijgen.

Natuurlijk gaan we eerst in 2017 nog een groot feest bouwen op onze huidige locatie in de wijk de Berkt: want dit jaar bestaat de Oranjemarkt Veldhoven 25 jaar!

Donderdag 27 april 2017 toasten we op 25 jaar Oranjemarkt Veldhoven!

Namens het bestuur van de Oranjemarkt Veldhoven

< Terug naar het overzicht

ORANJEMARKT vanaf 2018 in 't City